0%

اطلاعات تماس وقت سفارت

/اطلاعات تماس وقت سفارت
اطلاعات تماس وقت سفارت2018-10-21T19:14:05+00:00

اطلاعات تماس سایت وقت سفارت

تلفن تماس : 

۰۲۱۴۷۶۲۰۶۶۰

آژانس فرازشید سیر

تهران – میدان فاطمی – ساختمان پزشکان ۲۸ – واحد ۸

شنبه ۹:۰۰ صبح تا ۱۷:۰۰
یک شنبه ۹:۰۰ صبح تا ۱۷:۰۰
دو شنبه ۹:۰۰ صبح تا ۱۷:۰۰
سه شنبه ۹:۰۰ صبح تا ۱۷:۰۰
چهار شنبه ۹:۰۰ صبح تا ۱۷:۰۰
پنج شنبه ۹:۰۰ صبح تا ۱۴:۰۰
چمعه تعطیل